להזמנות חייגו 054-4407410

תהליך העבודה

שלב הראשון – פגישה

פגישת הכרות, בה מגבשים קונספט עיצובי ומבררים את צרכי הלקוח:

• מה האילוצים שיש בחלל הנתון כמו קורות בטון וכדומה.

• האם רוצים ואפשרי לשנות מיקום חדרים, צנרת, דלתות ארונות וכדומה.

• מה הרגלי ההתנהגות בבית שיכולים להשפיע על העיצוב. 

• האם יש רהיטים בעלי חשיבות אמוציונאלית שחייבים להישאר.

• איזה סגנון עיצוב מועדף ועל איזה בית אתם חולמים.

 

שלב השני – הצגת פרוגראמה וסקיצות

• הצגת פרוגראמה בה מפורטים הצרכים והנתונים הדרושים להמשך תכנון
   וסקיצות ראשוניות. מתוכם בוחרים  את הסקיצה המועדפת ללקוח.

 

השלב השלישי – החלטה

• קבלת החלטה על סקיצה מתאימה ועל המשך ביצוע. 

 

השלב הרביעי – הכנה לביצוע

• הכנת תוכניות העבודה לבעלי מקצוע.

• הכנת כתבי כמויות לביצוע.

• בחירת והזמנת חומרים בלווי צמוד לאולמות התצוגה.

• בחירת בעלי המקצוע שונים.

• הכנת לוחות זמנים להתחלת ביצוע העבודה.

 

השלב החמישי – התחלת ביצוע

• הדרכת בעלי המקצוע השונים שייבצעו את העבודה ע"פ התוכניות.

 

השלב השישי – סיום הפרויקט

• בחירת פריטים משלימים וקבלת הבית בתכנון מעוצב ופונקציונאלי.